Zorg thuis ontvangen; bij ’t Vissershûs
Als u kiest voor het wonen in een appartement in het appartementencomplex ’t Vissershûs, kiest u ervoor om uw zorg thuis te ontvangen. De leveringsvormen om zorg thuis te ontvangen wordt mogelijk gemaakt via:
• Volledig Pakket thuis (VPT)
• Modulair Pakket thuis (MPT)
• Persoonsgebonden Budget (PGB)

Wij leveren zorg op basis van Persoons Gebonden Budget (PGB). Een PGB is mogelijk in verschillende wetten, die elk hun eigen regels kennen. Dit zijn:
• Wet langdurige zorg (Wlz)
• Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
• Ziektekostenverzekeringswet (ZvW)
Als u bij ons zorg ontvangt dan valt u onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) op basis van de leveringsvorm Persoons Gebonden Budget (PGB).

De WLZ geeft recht op zorg aan verzekerden die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of toezicht nodig hebben vanwege een aandoening en/of beperking. Daarnaast staat vast dat dit voor de rest van het leven zo is.
Heeft u al een indicatie op basis van Zorg in Natura (ZIN)? Dan zal deze worden omgezet naar een PGB.
Voor het aanvragen of omzetten van een PGB adviseren wij voor ondersteuning bij https://woudwijkzorgadvies.nl/

Op de website van zorgwijzer leest u uitgebreide heldere informatie over een PGB: https://www.zorgwijzer.nl/faq/pgb