Alles wat je over ’t Vissershûs moet weten

Ons all inclusive service pakket

Hierbij een overzicht van de service die wij verlenen. Op die manier kunnen we onze bewoners  ontzorgen, zijn er gezellige koffie/thee momenten en zorgen we elke dag voor een verse maaltijd!

 • icoon

  Alle verse maaltijden (inclusief de bereiding)

 • icoon

  Koffie, thee, borrel en snacks (inclusief verzorgen en begeleiden)

 • icoon

  De was wordt door ons gedaan

 • icoon

  Boodschappen worden gehaald

 • icoon

  Gebruik- en onderhoud van algemene ruimtes en de tuin

 • icoon

  Er wordt door ons extra ingezet op welzijnsuren

 • icoon

  Er is nachtdienst, de hele nacht is er iemand aanwezig voor zorg en controle momenten

 • icoon

  Standaard domotica, waarmee er hulp opgeroepen kan worden in en op het terrein van ’t Vissershûs

 • icoon

  Meubilair, potten, pannen en servies ( voor algemeen gebruik ) in de algemene ruimtes.

Eigen kosten

De zorgkosten worden betaald door de overheid, via het zorgkantoor ontvang je hiervoor een PGB. Daarnaast is een bewoner zelf verantwoordelijk voor de volgende kosten:
• Huur van het eigen appartement, huurservicekosten en nutsvoorzieningen (gas, water, licht)
• All inclusieve pakket
• Een eigen bijdrage aan het CAK

Meer informatie over de eigen kosten >

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Iedereen met een WLZ indicatie kan gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit is een extra service vanuit de overheid om mensen wegwijs te maken in de complexe zorgprocessen en de wet- en regelgeving die daaraan zijn verbonden.

Meer informatie, ga naar: zorgkantoorfriesland.nl >

Elektronisch Cliëntdossier

’t Vissershûs werkt met een Elektronisch Cliëntdossier, waarin wij als organisatie onder andere de zorg vastleggen, plannen, rapporteren en zorgplannen opstellen. Tevens kan in het cliëntdossier het levensverhaal van de bewoner beschreven worden. Het levensverhaal is alleen zichtbaar voor zorg medewerkers met de juiste autorisaties.

Hoe wordt de kwaliteit bewaakt in ’t Vissershûs?

Bij ‘t Vissershûs staat de kwaliteit van leven van de bewoners voorop. Het welzijn en welbevinden van de bewoners vormen, samen met goede en verantwoorde zorgverlening, de rode draad in de zorg en ondersteuning die door de medewerkers wordt geboden. Daarbij hebben we vanzelfsprekend te maken met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving die er mede op gericht is de veiligheid en kwaliteit te kunnen borgen en garanderen.

In Nederland ziet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toe op het functioneren van zorgaanbieders in het kader van de veiligheid en kwaliteit van zorg. Als onderdeel van dit toezicht krijgt ook ’t Vissershûs gepland en ongepland bezoek van inspecteurs van de IGJ. De resultaten van deze bezoeken worden gepubliceerd in rapporten.

Onafhankelijke Klachtencommissie

In het Vissershûs is het bieden van kwalitatieve zorg een essentieel streefdoel. Open dialoog en korte communicatielijnen zijn hierbij van cruciaal belang. Er wordt elke dag hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Het kan voorkomen dat je als bewoner of familie/naaste ergens niet tevreden over bent. We gaan graag met elkaar in gesprek en op zoek naar een oplossing. Lukt dit niet? Dan kun je terecht bij de onafhankelijke klachten commissie.

Meer informatie >

Vis aan de haak

“Vis aan de haak” is een nieuwsbrief van ‘’t Vissershûs” waarin wij op luchtige wijze elkaar informeren over het reilen en zeilen binnen ’t Vissershûs.
Er staan een aantal vaste rubrieken in, zoals; de activiteiten agenda, voorstellen van nieuwe medewerkers, stagiaires of vrijwilligers. Een leuke spreuk, recept of een leuke mop ?

Aanmelden voor onze nieuwsbrief >

Exclusiecriteria

Wanneer kan iemand niet bij ’t Vissershûs wonen? Dat is het geval als een (of meerdere) van de volgende situaties van toepassing is.

Heb je meer vragen? Kijk dan op onze vraag en antwoord pagina voor meer informatie