Exclusiecriteria

Wanneer kan iemand niet bij ’t Vissershûs wonen?

Dat is het geval als een (of meerdere) van de volgende situaties van toepassing is

  1. Wanneer er sprake is van een psychogeriatrische aandoening waarvoor specifieke deskundigheid nodig is, zoals: Korsakov, Frontotemporale dementie, Lewy-body dementie.
  2. Agressie of ongeremd gedrag dat voor onveilige situaties zorgt voor medebewoners en/of medewerkers, al dan niet veroorzaakt door psychiatrische problematiek.
  3. Dwaalgedrag dat tot onveilige situaties voor de bewoner kan leiden binnen de (niet gesloten) setting en bestaande bouw van ‘t Vissershûs.
  4. Wanneer nachtzorg niet meer door 1 medewerker veilig geboden kan worden is verhuizen naar een grotere setting nodig waar snachts meerdere verzorgenden aanwezig zijn..
  5. Zorgvraag die vraagt om specialistisch handelen, dat niet binnen het basisaanbod van ’t Vissershûs valt.
    Als een potentiële of bestaande bewoner specialistisch handelen nodig heeft, of een meer gesloten en overzichtelijke ( gelijkvloerse ) woon omgeving kan ’t Vissershûs deze zorg niet bieden, wij wijzen potentiële of bestaande bewoner door naar een instelling met specialistisch team.
  6. ZZP 7,8 en hoger, mensen met deze indicatie hebben vaak meer gespecialiseerde zorg nodig die vallen onder de eindverantwoordelijkheid van een specialist .Zorg aan ZZP 4 en 5, ZZP 6 zou tot de mogelijkheden kunnen behoren mits deze niet vallen onder de exclusie