Huur van het eigen appartement, huurservicekosten en nutsvoorzieningen (gas, water, licht);

Een eigen bijdrage aan het CAK.
Dit is altijd een “lage” eigen bijdrage omdat u in ‘t Vissershûs huis zelf betaalt voor de huur en de servicekosten. Een verpleeghuis is een instelling en daar betaalt u namelijk een hogere eigen bijdrage, omdat daarin ook het verblijf wordt vergoed. De daadwerkelijk hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke situatie (het inkomen, het vermogen, de indicatie en de samenstelling van het huishouden). Met behulp van de rekenhulp CAK kunt u berekenen wat uw eigen bijdrage is. In de rekenhulp CAK, geeft u aan op de vraag: Welke zorg of ondersteuning: Persoongebonden Budget voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of PGB voor verpleging en verzorging (ZvW). (u gaat namelijk niet in een instelling wonen).

All inclusieve pakket
Dit zijn kosten voor dienstverlening, zoals; het verzorgen van de boodschappen en het bereiden van de maaltijden, eten en drinken, de mogelijkheid van het gebruik maken van de faciliteiten in de gezamenlijke huiskamer en tuin, het schoonmaken van de algemene ruimtes, de was, de aansluiting van domotica, zodat u binnen de hele omgeving van ’t Vissershûs gebruik kunt maken om een hulp oproep te doen.