Kosten en vergoeding

Bij ‘t Vissershûs zijn de kosten van wonen en zorg gescheiden. Dit wordt extramurale zorg of scheiden wonen en zorg genoemd.

CIZ indicatie
Om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor de kosten voor zorg, ondersteuning en begeleiding heeft een bewoner een zorg indicatie nodig. Heeft u een zorg indicatie dan zijn er verschillende leveringsvormen mogelijk. Bij het aanvragen van een WLZ indicatie geeft u bij het CIZ aan of u in een zorg instelling wilt wonen of dat u liever zorg thuis ontvangt.
Als u kiest voor het wonen in een appartement in het appartementencomplex ’t Vissershûs, kiest u ervoor om uw zorg thuis te ontvangen. De leveringsvormen om zorg thuis te ontvangen wordt mogelijk gemaakt via:
• Volledig Pakket thuis (VPT)
• Modulair Pakket thuis (MPT)
• Persoonsgebonden Budget (PGB)

PGB

Wij leveren zorg op basis van Persoons Gebonden Budget (PGB). Een PGB is mogelijk in verschillende wetten, die elk hun eigen regels kennen. Dit zijn:
• Wet langdurige zorg (Wlz)
• Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
• Ziektekostenverzekeringswet (ZvW)
Als u bij ons zorg ontvangt dan valt u onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) op basis van de leveringsvorm Persoons Gebonden Budget (PGB). De WLZ geeft recht op zorg aan verzekerden die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of toezicht nodig hebben vanwege een aandoening en/of beperking. Daarnaast staat vast dat dit voor de rest van het leven zo is.
Heeft u al een indicatie op basis van Zorg in Natura (ZIN)? Dan zal deze worden omgezet naar een PGB.
Voor het aanvragen of omzetten van een PGB adviseren wij voor ondersteuning bij https://woudwijkzorgadvies.nl/
Op de website van Zorgwijzer leest u uitgebreide heldere informatie over een PGB